סרטוני גיאומטריה

 

תרגילים

משוואות ממעלה ראשונה

מערכת משוואות
עם שני נעלמים

אחוזים רמה א

הסתברות רמה א

פירוק לגורמים

חיבור מספרים
רב ספרתיים

חיסור מספרים
רב ספרתיים

משוואות ממעלה ראשונה